Dorysowanie, podrysowanie, wrysowywanie, zarysowywanie, tak w wielkim skrócie można by streścić zajęcia, które odbyły się 2.11.2011 w Górsku. Podczas półtoragodzinnych zajęć młodzież gimnazjalna poznała prace jednego z bardziej tajemniczych artystów współczesnych – Banksy’ego. Zadaniem młodzieży było zaprojektowanie graffiti, które miałoby się znaleźć na budynku galerii przy ul. Kościuszki. Każdy z uczestników zajęć miał do wyboru zdjęcia budynku z różnych stron. Bezpośrednio na zdjęciach powstały projekty. Zajęcia stały się pretekstem do rozmów o sztuce ulicy.