Co roku galeria ubiega się o dofinansowanie realizowanych zadań dotyczących programów edukacyjnych, konkursów, wystaw czy archiwizacji prac. W 2017 roku otrzymała pieniądze na poniższe projekty:

1. HaDwaO! 
W 2017 roku galeria realizuje projekt HaDwaO! – intermedialne warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży. Projekt edukacyjny otrzymał dofinansowanie ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja Kulturalna w wysokości 28.000 zł oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 27.450 złotych.

2. Pracownia multimedialna 
2017 roku galeria otrzymała także dofinansowanie na zakup wyposażenia pracowni multimedialnej dla dzieci i młodzieży ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura kultury w wysokości 35.000 zł oraz Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 20.000 złotych.

3. Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko
XIX Międzynarodowy Konkurs Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Zawsze Zielono, Zawsze Niebiesko”
 otrzymał dofinansowanie:
– Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 25.000 złotych, 
– Gminy Miasta Toruń w wysokości 10.000 zł,
– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 5.000 zł.  

4.  Archiwizacja prac plastycznych
Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu otrzymała w 2017 roku dofinansowanie w kwocie 4.500 zł z  budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zadanie pn. „Archiwizacja prac plastycznych”.