Co roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ubiega się o dofinansowanie realizowanych zadań dotyczących programów edukacyjnych, konkursów, wystaw czy archiwizacji prac. W 2018 roku instytucja otrzymała środki finansowe na realizację poniższych zadań:

1.KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO „NIEPODLEGŁA – NIEODLEGŁA” – TORUŃ 2018 

Galeria uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11.180 zł.

2.KONKURSOWY PROGRAM KOMPUTEROWY

Galeria uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9.900 zł.

       

 

3.XXI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY – TORUŃ 2018                                                                      

Projekt  otrzymał dofinansowanie ze środków:

 – Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia  „Wspólnota Polska” w Toruniu w wysokości 21.000 zł

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20.000 zł

– Gminy Miasta Toruń w wysokości 9.000 zł

 

 

 

4.PROGRAM PLASTYCZNO-EDUKACYJNY „BAŚNIOzbiory”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków:

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w wysokości  31.000 zł

– Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 26.330 zł