Co roku Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu ubiega się o dofinansowanie realizowanych zadań dotyczących programów edukacyjnych, konkursów, wystaw czy archiwizacji prac.

 

W 2021 roku instytucja otrzymała środki finansowe na realizację:

XXII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków:

  • Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 45.000 zł.
  • budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 20.ooo zł. 
  • Gminy Miasta Toruń w wysokości 7.000 zł.

 

 

PROJEKT EDUKACYJNO-PLASTYCZNY oTWÓRZ DOM!

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków:

  • Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego w wysokości 34.000
  • budżet Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 21.200 zł. 

 

 

W 2019 roku instytucja otrzymała środki finansowe na realizację:

1. XX MIĘDZYNARODOWY KONKURS TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

„ZAWSZE ZIELONO, ZAWSZE NIEBIESKO” TORUŃ 2019

Projekt  otrzymał dofinansowanie ze środków:

—  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w wysokości 34.000 zł

– Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 29.200 zł

– Gminy Miasta Toruń w wysokości 9.000 zł

– Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 3.000 zł

 

 

 

 

2. REMONT POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH BUDYNKU PRZY RYNKU NOWOMIEJSKIM 17 W TORUNIU

Galeria otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 107.00 zl

 

W 2018 roku instytucja otrzymała środki finansowe na realizację poniższych zadań:

1.KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO „NIEPODLEGŁA – NIEODLEGŁA” – TORUŃ 2018 

Galeria uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 11.180 zł

2.KONKURSOWY PROGRAM KOMPUTEROWY

Galeria uzyskała dofinansowanie z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 9.900 zł

       

 

3.XXI MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI DZIECI I MŁODZIEŻY – TORUŃ 2018                                                                      

Projekt  otrzymał dofinansowanie ze środków:

 – Kancelarii Senatu RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia  „Wspólnota Polska” w Toruniu w wysokości 21.000 zł

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w wysokości 20.000 zł

– Gminy Miasta Toruń w wysokości 9.000 zł

 

 

 

4.PROGRAM PLASTYCZNO-EDUKACYJNY „BAŚNIOzbiory”

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków:

– Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z  Funduszu Promocji Kultury w wysokości  31.000 zł

– Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 26.330 zł