Na zajęciach przedpołudniowych uczestnicy tworzyli animacje wprowadzając w ruch uproszczone syntetyczne twarze wycinając poszczególnie elementy z białego papieru.
Uczestnicy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy