Podczas zajęć dzieci spróbowały jednej z najtrudniejszych sztuk plastycznych – sportretowania samego siebie.