Szkodniki mogą mocno dać w kość fanom literatury… szczególnie te rozsmakowane w cennych stronicach księgozbiorów. Uczestnicy zajęć sportretowali obie strony konfliktu moli książkowych – zarówno ludzką jak i owadzią.